Zahrady Uher

Specifika

Naše zahrady se v mnohém liší od masové produkce ostatních firem. Jejich výjimečnost spočívá nejen v jiné skladbě rostlin, než je běžné…

Používáme rostliny listnaté i jehličnaté, rozdíl je pouze v poměru vhodných rostlin. Nelíbí se nám velký podíl listnatých rostlin, protože v klidovém období vypadají takovéto zahrady smutně. Proto používáme i v zimě kvetoucí rostliny navozující pocit očekávaného jara. Aby nebyly naše zahrady fádní a zákazník z nich měl radost používáme i rostliny s rozdílným zbarvením nebo tvarem listů. Zahradu rádi ozvláštňujeme stromy s neobvyklým tvarem koruny jako jsou převislé kultivary nebo rostliny bizarního vzrůstu. K dosažení kontrastu barev ve výsadbách používáme i rostliny se žlutým zbarvením listů i jehlic.

Do našich výsadeb používáme také mimo jiných rostlin čarověníky. Jsou to rostlinky, které nejsou tak úplně běžné. Používáme, ale jen ty, které už máme my, či naši kolegové vyzkoušené. Sám jich mám v naší zahradě několik desítek zasazených. Jsou to čarověníky smrků, borovic i jedlí. Zároveň tu máme i několik kultivarů buku lesního. Jsou to jak malé stromky dorůstající několika desítek centimetrů, tak i sloupovité odrůdy rostoucí do desítek metrů. Při použití čarověníků se dá i na malé ploše vytvořit nádherné zákoutí, které vypadá jako malá část krajiny.

K přírodnímu vzhledu napomáhá použití různě velkých a zajímavě tvarovaných kamenů. Tyto kameny se snažíme vhodně umístit do výsadeb, tak aby výsledný dojem působil nenásilně. Velikost kamenů záleží na možnostech zákazníka a prostoru určeném k realizaci. Jediné omezení může vzniknout přístupem na realizační plochu.

Nedílnou součástí některých realizací jsou i vodní plochy. Tato místa v zahradě se snažíme dělat tak, aby vypadala pokud možno co nejpřirozeněji. Jejich součástí často bývají i potůčky, plnící více funkcí. Jednou z nich je i příjemný odpočinek u tekoucí vody.

Mezi pozitiva našich zahrad patří také rozčlenění ploch výsadeb. Snažíme se využít daný pozemek tak, aby byl zajímavě tvarován. K tvarování používáme například materiál z výkopu jezírka. Vhodným rozmístěním a rozvrstvením tohoto materiálu nám vznikne zmenšená krajina, poskytující při různých pohledech svahy, údolí, záhyby nebo třeba malebná zákoutí. Tato úprava při vhodném osázení vyzývá majitele k procházkám zahradou.

Při rekonstrukcích zahrad nejsme zastánci bezhlavého kácení. Některé stávající dřeviny po vhodné úpravě mohou tvořit základ nových výsadeb. Výsledná zahrada se často jeví starší než je ve skutečnosti.

Skladbu rostlin volíme tak, aby vyhovovala všem obyvatelům zahrady. S důrazem na bezpečnost dětí nepoužíváme na takové zahradě pichlavé, trnité ani jedovaté rostliny. Samozřejmě tento fakt musíme zohlednit i pro pohyb vašich čtyřnohých spolubydlících.