Zahrady Uher

Velké Přílepy

Realizováno v roce 2014

Pozemek se nachází v novější zástavbě a jeho předností je poměrně nepravidelný tvar. V jedné jeho části vystupuje rostlá skála, kterou jsme přetvořili v dominantu této části zahrady. Kameny, které jsme při práci vykopali, jsme vhodně umístili a zapojili jako doplněk výsadeb. Tuto zahradu vytváříme na přání majitelů po malých etapách, tak jak to dovoluje jejich pracovní vytížení. Vzhledem k tvrdším podmínkám daného stanoviště jsme po domluvě s majiteli použili pro výsadbu menších rostlin. Tímto se minimalizují případné ztráty.