Zahrady Uher

Přerubenice

Realizováno v roce 2009

Zahrada obklopuje zrekonstruovaný rodinný dům. Velkými problémy zde byly značné převýšení pozemku, prudké svahy a pozůstatek starého důlního díla. Inspirováni okolní architekturou jsme postavili několik suchých zídek z opukového kamene. Jediný rovný prostor před domem jsme využili k založení trávníku pro odpočinek členů rodiny. Svahy jsme po osázení zamulčovali kůrou a místy doplnili o ostrůvky s kameny.