Zahrady Uher

Mšec – revitalizace

Realizováno v roce 2011

Tato zahrada je sama o sobě krásná a to hlavně pílí obou majitelů. Byli jsme přizváni k rekonstrukci prudkého břehu jezírka a vodopádu, který po více než deseti letech provozu jevil značné netěsnosti. Prudký břeh jezírka jsme odkopali a následně nahradili suchou zídkou z lomového kamene. Kámen jsme sesadili tak, aby mohl být později osazen rostlinami. Tímto bylo dosaženo nenásilného spojení trvalkového záhonu a suché zdi. U vodopádu proběhla poměrně náročná demolice vzhledem ke stísněným prostorům, ve kterých se nachází. Na část, která zůstala, jsme použili vyrovnání pomocí písku, vrstvu geotextilie a následně vyvařili z jezírkové fólie přesně na míru. Po další vrstvě geotextilie jsme seskládali kameny tak, aby se výsledný dojem co nejvíce podobal přírodnímu výtvoru.