Zahrady Uher

Kryry

Realizováno v roce 2007

Zahrada u novostavby rodinného domu. Jedním z hlavních aspektů této zahrady je voda, která zde má jak stojatou tak tekoucí podobu. Plocha zahrady je na svažitém pozemku rozčleněném několika terasami. Jednotícím prvkem je zde trávník spojující všechny části zahrady. Výrazným prvkem této zahrady jsou také solitérní kameny. Přáním zákazníka zde bylo zachovat nádherné výhledy do okolí a současně vytvořit určitou míru soukromí.